NAV

stenhantverk

Stenhantverk är mycket gammal. De äldsta bevisen för redskapstillverkning är mellan cirka 2 500 000 och 250 000 f.Kr. gamla. Det är den äldsta delen av stenåldern och således den första tiden i människans historia som kulturvarelse. Det är under denna epok som den första människoarten börjar utnyttja och framställa stenverktyg.

Stenverktygens främsta funktion var förmodligen som hjälp vid slakt av djur. Stenverktygens inträde i det arkeologiska fyndmaterialet hänger därmed sannolikt samman med en förändrad diet hos förmänniskorna.

Inget som man tänker på när man beundrar Colosseum i Rom, eller Sveriges längsta stenbro (som finns i Karlstad). Eller när man ser hur en stenkonstnär hugger eller en duktik hantverkare skapar fina bokstäver i sten.

Denna webbplats visar bilder mm. av detta hantverket och berättar lite om verktyg och stenhuggning med fokus på Sverige m.m. Bohuslän.

I Grebbestad finns sedan ett år en utbildning, Stenhantverk med formgivning. Mer info finns på Grebbestads Folkhögskolans hemsida och i denna PDF


stenhantverk.org
oberoende och informativ